Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand: Anja Stensgaard

Tlf: 22 16 81 60

Mail: formand.dch.sydthy@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Knud Hansen


Bestyrelsesmedlem:

Helle Jensen


Trine Bliksted

Billed mangler

Morten Bliksted

Kasser : Jan Østergård

Billed mangler

Dch Sydthy Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy

Tlf: 22 16 81 60  Mail: formand.dch.sydthy@gmail.com